Địa chỉ: Lê Chân-Hải Phòng Chủ Đầu Tư: Cô Xuân

  • Địa chỉ: Lê Chân-Hải Phòng
  • Chủ Đầu Tư: Cô Xuân