Địa chỉ: BT 01-8, KĐT AN HƯNG, HÀ ĐÔNG Chủ Đầu Tư: Anh Trụ – Chị Huyền

  • Địa chỉ: BT 01-8, KĐT AN HƯNG, HÀ ĐÔNG
  • Chủ Đầu Tư: Anh Trụ – Chị Huyền